Rólunk

A Felföldi István Sportegyesület rövid története

Előzmények

1952-ben épült Iskolánk 2012-ben lett 60 éves, számtalan kiugró eredménye mellett az iskolai sport mindig kiemelt szerepet játszott a tanulók nevelésében. A testnevelési órák mellett a délutáni sportfoglalkozások, sportversenyek a kezdetekben is működtek, a labdarúgás mellett a röplabda, majd kézilabda és a torna, valamint az atlétika, sőt rövid ideig az úszás is megjelent a palettán. Az 1960-as évek elején már járási, megyei versenyeken szerepeltek diákjaink elsősorban az atlétikai 3 és 4 tusa, foci, torna, valamint labdarúgásban. A kézilabda a 60-as évek közepétől vált jelentős tényezővé, amelynek megalapítója Felföldi István testnevelő tanár volt, akinek nevét ma az egyesület is viseli.

1970-es évektől kezdve a községben gyors fejlődésnek indult a férfi kézilabda, amelyben nagy szerepe volt az iskola testnevelő tanárainak. Felföldi István 1967-ben meghalt, a megkezdett munkát Németh István, majd 1971-től Buday György folytatta. Akkor még csak a felső tagozatban kezdődött a képzés, de hamarosan megyei szintű eredményeket értek el a csapatok. Ez alatt a felnőtt csapat 1976-ban, ugyancsak Buday György vezetésével feljutott az NB-II-be, amely az utánpótlásképzésnek is nagy lökést adott.

Közben az addig egyszemélyes testnevelő tanári gárda bővült, az iskolához került a helyi születésű, saját nevelésű Skaliczki László mesteredző, aki az utánpótlás nevelésében komoly eredményeket ért el. A fiú kézilabdásokkal hatszor került országos döntőbe, egy alkalommal pedig országos úttörő olimpiát nyert. Valamivel több, mint tíz év alatt kézilabdások egész sora került komoly egyesületekbe, miközben a helyi csapat is előre lépett az NB-I B-be.

A személyi feltételek is bővültek, bekapcsolódott Ruck László, aki – szintén saját nevelésű kézilabdás – testnevelő tanárként folytatta elődei munkáját.

Az 1980-as évek végén már Harangozó Lajossal kiegészülve három szakember is rendelkezésre állt, a kígyósi kézilabdások bejárták az országot, illetve az iskolát kijáró gyerekek közül a legjobbak a legfelsőbb osztályú csapatokhoz kerülve vitték az iskola jó hírét. Több játékos a korosztályos és felnőtt válogatottak keretébe is bekerült, több évben is volt az NB-I gólkirálya Újkígyósról elkerült játékos.

Időközben az iskolai sport további sportággal bővült. Tömösi Károly, aki szintén az iskola tanulója volt, már korábban hazakerült, és az iskola testnevelő tanári gárdáját gazdagítva elsősorban a torna sportág hagyományait élesztette fel. Ezen a téren ugyancsak jelentő eredményeket ért el a megyei versenyeken, a lányok és a fiúk is rendszeresen hozták a dobogós helyezéseket egyéniben és csapatban is. Nacsa Rita elsősorban első sorban a lányokkal való foglalkozás terén, új színt hozott a diáksportba.

A 80-as évek végére megérett a helyzet, hogy az országos hírű utánpótlás bázis szervezeti kereteit is más alapokra helyezzük. A korábban iskolai sportkör formában működő szervezet számára akkor az egyesületi forma felelt meg a legjobban tekintettel arra, hogy az országos diáksport újjászerveződése is ezt indokolta.

A megalakulás

A diáksport egyesület jelenlegi formájában 1989-ben alakult, és a kézilabdasport helyi alapítójának nevét vette fel:

Létrejött a Felföldi István Diáksport Egyesület

Fő szakosztálya a fiú kézilabda volt, mellette a fiú és leány torna is jelentős szerepet játszott, de nagy létszámmal működött a szabadidő sport is. Újabb szakemberek kapcsolódtak a munkába, a torna szakosztályban működött Kendra István és Sódar Lászlóné, a kézilabdában dolgozott Judik János. 1991-ben Buday György megszervezte a leány kézilabda szakágat, amelynek már voltak elődei iskolai csapatként, de ezek még csak esetlegesen működtek. Hamarosan a lányok is eljutottak a megyei döntőkig, a közelmúltban pedig már régiós döntőkön is szerepeltek.

Ez megalapozta egy felnőtt női kézilabdacsapat létrejöttét, amely 1995-ben a DSE szakosztályaként kezdte meg működését és röviddel megalakulása után már az NB-II-ben folytatta szereplését.

Az egyesület, amely megalakulásával önálló jogi személyként működött saját vezetőséggel és alapszabállyal, együttműködési megállapodást kötött az iskolával az iskolai, tanórán kívüli sporttevékenységek koordinálására azzal a céllal, hogy lehetőleg a legtöbb tanulónak legyen lehetősége a testnevelési órákon kívül is sportolni, a legjobbaknak pedig rendszeresen versenyezni.

Anyagi hátterét kezdetben a még létező iskolai „sport normatíva” és az önkormányzati támogatás, később már kizárólag a fenntartói támogatás jelentette. Az 1990-es évek közepétől jelentős személyi változások következtében a diáksport komoly veszteségeket szenvedett (Skaliczki László, Ruck László, Kendra István, Judik János, Harangozó Lajos majd Nacsa Rita- az egyesület akkori elnöke- is távozott), így az időközben ismét az NB-II-ben szereplő férfi csapat és női kézilabda csapat utánpótlás képzésében rövid megtorpanás volt tapasztalható.

Ekkor a megoldást külsős szakemberek bevonása jelentette, akik többnyire nem pedagógusként segítették az utánpótlás nevelést (többek között Krám Zoltán, Perényi László, Katona Norbert). Ekkor került az iskolához Harangozó Balázs, aki szintén saját nevelésű kézilabdás testnevelő tanárként kapcsolódott be a munkába, de sajnos néhány év után ő is távozott.

A közelmúlt és a jelen

Időközben a vezetőség is változott, az elnök Stúber Ildikó lett, (aki már korábban is dolgozott az egyesületben alsó tagozatos gyerekekkel), az elnökségbe pedig a pedagógusok mellett szülők is helyet kaptak, így a gyerekekkel való kapcsolat még szorosabb lett.

A megkezdett munka folytatódott, és jelenleg is tart, bár az alapítók már az utódoknak adták át a stafétabotot: Biriné Csiernik Éva, Laurinyeczné Buday Veronika, Dézsi Róbert.

A 2000-es évek elején megkezdődött a szivacskézilabda oktatása már első osztályban mindkét nemben, és ezzel biztosítható volt a minőségi szakosztályok minőségi játékosokkal való ellátása, és a mai napig előfordul, hogy a legjobbak komoly magyar élcsapatokban folytatják sportpályafutásukat.

Az egyesület legfiatalabb szakosztálya a férfi kézilabda, amely az NB-II-es egyesületből veszi fel azokat, akik tömegsport szinten szeretnék folytatni a sportolást a megyei első osztályban.

A 2010-es évek elején az egyesület megváltozott, új nevet vett fel: Felföldi István Sport Egyesület

A névváltozás mellett a működés jellege is változott. Mára az egyesület felnőtt szakosztályokkal is rendelkezik, így az utánpótlás nevelés külön diáksport szakosztályként folytatja munkáját.

2015-ben Katona Norbert vette át az elnöki stafétát, a nagy lendülettel kezdett munka gyors eredményeket hozott, az elvégzett munkának köszönhetően újra növekedésnek indult az Egyesületben játszó gyermek száma, sikerült a működést stabilizálni, és a Felföldi István Tornaterem infrastruktúrájának a fejlesztése is megkezdődött, ebben az Újkígyósi Önkormányzat is partnerséget vállalt.

2018-tól már Balogh László Csaba vezetésével működik az Egyesület. A feladatok bővültek, a férfi és a női szakosztályban is NBII- es felnőtt csapatokat versenyeztetünk. Lelkiismeretes csapat segíti a munkát. A szakmai munkát Laurinyeczné Buday Veronika, Biriné Csiernik Éva, Bánfi Dóra, Szabó Zsolt, Balogh József, Balogh-Bodor Anikó, Balogh László Csaba, Dézsi Róbert edzők végzik. A működés feltételeihez elengedhetetlen feladatokat Endreiné Bodor Mariann, Endrei Nikolett, és Tóth András Tamás látják el.

2018-tól kilenc utánpótlás – és kettő felnőtt csapatban  folyik a kézilabdás képzés. A játékosok száma megközelíti a 190 főt.

Napjainkban ez az igen gazdag és változatos múlttal rendelkező egyesület sokat tesz az elért eredmények megőrzése, a gyerekek egészsége életmódra és sportra való nevelésének érdekében. A célok nem változtak, jó közösségben eredményes sporttevékenységet végezni, élményeket adni a hagyományok tiszteletével, de folytonosan változó világunkban az új kihívásoknak való megfelelés szellemében. A folytatás nehéz lesz, de sokat ígér, a feladat nem könnyű, de megéri.

Adjon Isten hozzá minden résztvevőnek erőt, egészséget! Hajrá Kígyós!

 

 

Back to top button
Close
Close